kolaz-main

„Radosť vychovávať v dnešnej dobe!“

Znie vám to ako ironický povzdych frustrovaného rodiča, učiteľa či vychovávateľa? My sme naopak presvedčení, že pre každého, komu leží na srdci dobro budúcich generácií je táto doba obrovským darom a príležitosťou! Neveríte? Príďte a presvedčte sa sami na konferencii KOMPAKT!

Čo je KOMPAKT?

Na koho sa môžete tešiť?

Anna VIĽCHOVÁ

Je mama a pochádza z Prešova. Po štúdiu rozvojového manažmentu na London School of Economics sa vrátila z Londýna do Rokycian v rámci programu Teach for Slovakia. V Rokycanoch chcela nájsť realitu a problémy slovenského školstva a zistiť, ako systém zlyháva v súvislosti s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je súčasťou pracovnej skupiny ku kurikulárnej reforme. Založila projekt Emocionálny kompas, ktorý sa zameriava na emocionálnu výchovu na školách.

Michal VOJTÁŠ

Je prorektorom Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme. Filozofické a pedagogické štúdiá absolvoval na Saleziánskej pápežskej univerzite (UPS). Po špecializácii v saleziánskej pedagogike, zakončenej doktorátom, pokračuje vo výskume saleziánskej pedagogiky a pastorácie mládeže, vyučuje na UPS v Ríme, venuje sa univerzitnej pastorácii a permanentnej formácii v rámci Saleziánskej rodiny.

Róbert CHOVANCULIAK

Od roku 2015 pracuje ako analytik INESS. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorand na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

Marek JANIGA

Je študent práva na právnickej fakulte UK v Bratislave. Pochádza z dedinky Veličná pri Dolnom Kubíne na Orave. Spolu s ďalšími spolužiakmi vyzval začiatkom roka premiéra Roberta Fica na diskusiu o zrušení ÚŠP, za čo sa na neho spustila vlna hejtu a vyhrážky na sociálnych sieťach. Popri štúdiu pracuje ako koordinátor dobrovoľníckej platformy Spolu Ukrajine a humanitárny pracovník Slovenskej katolíckej charity. Vystupuje aj na rôznych občianskych protestoch. Pracuje aj v medzinárodnom vzdelávaní pre organizáciu American Councils for International Education, ktorá zabezpečuje štipendijný program pre stredoškolákov na rok štúdia do USA.

Katarína ČAVOJSKÁ

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia nadobudla skúsenosti v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy aj v súkromnom sektore, kde pôsobila ako výskumníčka. Dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V roku 2016 založila vlastný výskumný program RmS zameraný na mládež a jej potreby, prioritne sa venuje témam participácie mládeže, občianskym a politickým hodnotám mladých, voľnočasovým trendom medzi mladými a meraniu kvality a dopadu práce s mládežou.

Martin BRESTOVANSKÝ

Je vysokoškolský pedagóg, ktorý pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Je spoluzakladateľom Fóra proaktívnych škôl, ktoré združuje sebarozvíjajúce sa základné a stredné školy, OZ Filia pre podporu rozvoja etickej výchovy a výchovy charakteru v školách a iniciatívy Učiaca sa Trnava. Je spoluautorom nového štátneho vzdelávacieho programu v oblasti Človek a spoločnosť a v časti Charakter. Podieľal sa tiež na vzdelávaní mentorov RCPU, na mnohých vzdelávacích projektoch či na realizácii adaptačných kurzov pre nastupujúcich študentov stredných škôl. Ako dobrovoľník organizoval letné pobytové tábory, školenia pre animátorov a ďalšie aktivity. Je ženatý a má štyri deti.

Základný Lístok

19 €

Kúpiť

Vstupenka na konferenciu v Tabačke

Počet lístkov je obmedzený!

Stream Lístok

4,99 €

Kúpiť

Prístup k online prenosu z konferencie.

Jedinečný kód Vám zašleme pár dní pred konferenciou.

Program

 • 15:30

  Otvorenie brán

 • 16:00

  Úvod

 • 16:30

  Generácia Z - nespravodlivo nálepkovaní?

 • 16:50

  Vytrvalé dobro je nákazlivejšie ako zlo

 • 17:10

  Čo majú spoločné emócie a kyslíková maska?

 • 17:30

  Prestávka, catering

 • 18:00

  Ako rozmraziť evolúciu vo vzdelávaní?

 • 18:20

  Päť podmienok dobrej koaličnej zmluvy

 • 18:40

  Mladí nie sú budúcnosť, ale prítomnosť

 • 19:00

  Panelová diskusia

 • 20:30

  Záver

Tabačka Kulturfabrik Gorkého 2, Košice

Chcete nás podporiť?

Konferencia KOMPAKT je založená na presvedčení, že existuje množstvo skvelých a zapálených ľudí, ktorí sú ochotní spojiť sa v prospech výchovy mladých ľudí. Patríte medzi nich a radi by ste nás podporili?

Napíšte nám!

Ďakujeme

Máte otázky?

+421 902 149 035

kompakt@saleziani.sk